Przeczytaj warunki rezerwacji hotelu

Obsługa klienta

W celu uzyskania informacji związanych z zakupem pobytów/pakietów turystycznych, klient może skontaktować się z operatorami centrum rezerwacji Baia Holiday pod następującymi adresami:
Tel +39 0365 520 682
Fax +39 0365 520 690
E-mail info@baiaholiday.it

Warunki rezerwacji

Zapraszamy do dokładnego przeczytania warunków rezerwacji:

Pobierz warunki rezerwacji

Ubezpieczone wakacje

Polisa jest złożona w siedzibie firmy C.V.M.I. s.r.l., a warunki ubezpieczenia są wyszczególnione w nocie informacyjnej, która zostanie dostarczona wszystkim kórzy dokonali rezerwacji wraz z innymi dokumentami podróży

Baia Holiday R-Assicura z maksymalną elastycznością bez kar i bez wykluczeń Anulowanie motywu rezerwacji

We wszystkich rezerwacjach potwierdzonych datą otwarcia Camping Village i objętych Gwarancją Bezpiecznej Podróży gwarantujemy całkowitą kwotę wpłaconą przez Ciebie bezpłatnie, w przewidzianych limitach, bez kar i bez wyłączeń

Gwarancja pozwala wykorzystać całkowitą kwotę, którą zapłaciłeś za przeprowadzenie nowej rezerwacji do 31.12.2022. W przypadku zwrotu z ubezpieczenia gwarantowana jest kwota odliczenia i kary bez ograniczeń.

Gwarancja jest aktywna:

A) Do dnia przybycia w przypadku odwołania wynikającego z następujących problemów z Covid:

  • obszar pobytu i/lub zamieszkania zidentyfikowany jako obszar ryzyka (powiadomienie o pomarańczowej lub czerwonej strefie wydawane przez organy referencyjne kraju pochodzenia)
  • Zamknięcie zarezerwowanej struktury

Zapłacona przez Ciebie wartość (w tym poprzez wykorzystanie voucherów) zostanie gwarantowana w oparciu o maksymalną kwotę objętą Gwarancją Bezpiecznej Podróży poprzez wystawienie dedykowanego Tobie vouchera

W przypadku biletów promowych prosimy o zapoznanie się z warunkami konkretnej firmy.

Bezpieczna gwarancja podróży

Bezpieczna gwarancja podróży

Pobierz bezpieczną gwarancję podróży